บทกวีนิพนธ์

Cover of กลอนไดเอรี่ซึมทราบกับตามเสด็จไทรโยค

กลอนไดเอรี่ซึมทราบกับตามเสด็จไทรโยค

Dari's poem is absorbed by the Lord Buddha.

  / 0
Hits: 391
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of กาพย์ห่อโครงประพาสธารทองแดง

กาพย์ห่อโครงประพาสธารทองแดง

The epic wrapped in copper

 5 / 1
Hits: 409
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of กาพย์ห่อโคลงประพาศธารทองแดง

กาพย์ห่อโคลงประพาศธารทองแดง

Kip wrapped in a copper-plated poem

  / 0
Hits: 365
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง

กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง

Pha Kaeng Chao Chao, Shrimp

  / 0
Hits: 363
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of กาพย์แห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง

กาพย์แห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง

The Epic of the Chao Praya Shrine

  / 0
Hits: 381
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of คาถาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คาถาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Spells celebrated in King Rama VI

  / 0
Hits: 363
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of คำกลอนอิเหนา

คำกลอนอิเหนา

Adonis verse

 5 / 1
Hits: 416
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of คำกลอนอิเหนา ศึกกะหมังกุหนิง

คำกลอนอิเหนา ศึกกะหมังกุหนิง

Kamangkuning adjective

  / 0
Hits: 345
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of คำคมสามก๊ก

คำคมสามก๊ก

Three Kingdoms Quotes

  / 0
Hits: 399
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of คำฉันท์กล่อมพระยาช้าง

คำฉันท์กล่อมพระยาช้าง

Khamchan Klom Phraya Chang

  / 0
Hits: 339
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of คู่มือ พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระมงกุฎเกล้า

คู่มือ พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระมงกุฎเกล้า

King Rama V King's Handbook

  / 0
Hits: 356
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of จันทร์เสี้ยว

จันทร์เสี้ยว

Crescent

  / 0
Hits: 433
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of จันทร์เสี้ยว รพินทรนาถ ฐากูร

จันทร์เสี้ยว รพินทรนาถ ฐากูร

Rabindranath Thakoon Crescent

  / 0
Hits: 420
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of นิราศพระอภัยมณี

นิราศพระอภัยมณี

Nirat Phra Apaimanee

  / 0
Hits: 361
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of นิราศภูเขาทอง

นิราศภูเขาทอง

Nirat Phukhao Thong

 5 / 1
Hits: 383
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of นิราศรัตน

นิราศรัตน

Nirat Ratana

  / 0
Hits: 360
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of บทกลอนกล่อมเด็กฉบับสอบ

บทกลอนกล่อมเด็กฉบับสอบ

Examination of the lullaby exam

 5 / 1
Hits: 361
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of บทละครเบิกโรงเรื่องดึกดำบรรพ์

บทละครเบิกโรงเรื่องดึกดำบรรพ์

Prehistoric drama

  / 0
Hits: 342
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of บทเสภาขับระหว่างชุดแห่งระบำสามัคคีเสวก

บทเสภาขับระหว่างชุดแห่งระบำสามัคคีเสวก

Chapter Sapa, driving between the set of Samakkee Samueng dance

  / 0
Hits: 352
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of ประชุมบทรำโคม

ประชุมบทรำโคม

Meeting, chanting

  / 0
Hits: 355
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of ประชุมสุภาษิตสุนทรภู่ คัดจากหนังสือเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสุนทรภู่แต่ง

ประชุมสุภาษิตสุนทรภู่ คัดจากหนังสือเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสุนทรภู่แต่ง

Proverbs Soonthornphu Proverb Selected from various books about Soonthornphu

  / 0
Hits: 315
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of ปรัชญาชีวิต

ปรัชญาชีวิต

Life philosophy

 5 / 1
Hits: 420
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์

พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์

The King of Literature

  / 0
Hits: 343
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of ละครพูด เรื่องจัดการรับเสด็จ

ละครพูด เรื่องจัดการรับเสด็จ

Drama talk about Manage to receive

  / 0
Hits: 352
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of สุขุมาลนิพนธ์

สุขุมาลนิพนธ์

Sukhumnipon

 5 / 1
Hits: 374
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of เรื่องโคลง 4 สุภาพ ที่ดีเยี่ยม

เรื่องโคลง 4 สุภาพ ที่ดีเยี่ยม

Re: Odyssey 4 Excellent Polite

  / 0
Hits: 347
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of โคลงกระทู้ของเก่า

โคลงกระทู้ของเก่า

Antiques

  / 0
Hits: 358
Date insert: Wednesday, 01 May 2019