การศึกษาและการสอน

Cover of 101เล่มหนังสือในควงใจนักอ่านและนักเขียน

101เล่มหนังสือในควงใจนักอ่านและนักเขียน

101 books in the heart of readers and writers

 5 / 1
Hits: 161
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of 108

108

108

 5 / 1
Hits: 1273
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of 60 ปี เศรษฐกิจไทย 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

60 ปี เศรษฐกิจไทย 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

60 Years of Thai Economy, 60 Years, Thammasat Economics

  / 0
Hits: 86
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of การอุดมศึกษาในญี่ปุ่น

การอุดมศึกษาในญี่ปุ่น

Higher education in Japan

  / 0
Hits: 94
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of ขุมปัญญา

ขุมปัญญา

Wisdom

  / 0
Hits: 79
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of คติของนักพูด และคนดีมาจากไหน

คติของนักพูด และคนดีมาจากไหน

Where do the speakers and good people come from?

 5 / 1
Hits: 109
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of คำสอนชั้นปริญญาตรี

คำสอนชั้นปริญญาตรี

Undergraduate teaching

  / 0
Hits: 78
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of คู่มือทำวิทยานิพนธ์

คู่มือทำวิทยานิพนธ์

Thesis manual

  / 0
Hits: 75
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of คู่มือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าซึ่งกระทรวงให้ใช้ในโรงเรียนเตรียม

คู่มือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าซึ่งกระทรวงให้ใช้ในโรงเรียนเตรียม

Royal guide King Mongkut's University, which the Ministry uses in preparation schools

  / 0
Hits: 71
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of คู่มืออภิปรัชญา

คู่มืออภิปรัชญา

Metaphysics guide

  / 0
Hits: 73
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of ช่าง 10 ใหม่

ช่าง 10 ใหม่

10 new technicians

  / 0
Hits: 86
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of นักวิชาการ เทศไทยหาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา

นักวิชาการ เทศไทยหาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา

Thai scholars for sure, just think.

  / 0
Hits: 67
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of นักอยากวิจัย

นักอยากวิจัย

Researcher

  / 0
Hits: 65
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of หลักครู

หลักครู

Master teacher

  / 0
Hits: 78
Date insert: Wednesday, 01 May 2019