พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (20 กันยายน พ.ศ. 2396 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453) เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระองค์ที่ 1 ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสวยราชสมบัติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง พ.ศ. 2411  เสด็จสวรรคต เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 11 แรม 4 ค่ำ ปีจอ ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ด้วยโรคพระวักกะ

พระราชนิพนธ์
มีพระราชนิพนธ์ ทั้งหมด 12เรื่อง

1.ไกลบ้าน
2.ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน
3.พระราชนิพนธ์จดหมายเหตุรายวัน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประพาสเกาะชวาครั้งหลัง
4.เงาะป่า
5.นิทราชาคริต
6.พระราชพิธีสิบสองเดือน
7.กาพย์เห่เรือ
8.คำเจรจาละครเรื่องอิเหนา
9.ตำราทำกับข้าวฝรั่ง
10.พระราชวิจารณ์จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี
11.โคลงบรรยายภาพรามเกียรติ์
12.โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ


Publication by same author

Cover of พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแสดงในงานวิศาขบูชา

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแสดงในงานวิศาขบูชา

His Majesty King Bhumibol Adulyadej Performing in the Vesak ceremony

  / 0
Hits: 177
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of ว่าด้วยการในพระพุทธศาสนา

ว่าด้วยการในพระพุทธศาสนา

On Buddhism

  / 0
Hits: 177
Date insert: Wednesday, 01 May 2019