ศิลป์ พีระศรี

 ศิลป์ พีระศรี

 

 

ศิลป์ พีระศรี

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (15 กันยายน พ.ศ. 2435 — 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505) เดิมชื่อ คอร์ราโด เฟโรชี (Corrado Feroci) ชาวอิตาลีสัญชาติไทย เป็นประติมากรจากเมืองฟลอเรนซ์ที่เข้ามารับราชการในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยถือเป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของไทยที่ได้สร้างคุณูปการในทางศิลปะและมีผลงานที่เป็นที่กล่าวขานจนเป็นที่รู้จักกว้างขวาง ทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งและอาจารย์สอนวิชาศิลปะที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม ซึ่งภายหลังได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศาสตราจารย์ศิลป์ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัย มีความรักใคร่ ห่วงใยและปรารถนาดีต่อลูกศิษย์อยู่ตลอดจนเป็นที่รักและนับถือทั้งในหมู่ศิษย์และอาจารย์ด้วยกัน

 


Publication by same author

Cover of 109 ปีชีวิตและจิตวิญญาณ ศิลป์ พีระศรี

109 ปีชีวิตและจิตวิญญาณ ศิลป์ พีระศรี

109 years of life and spirit, Silpa Bhirasri

 5 / 1
Hits: 1109
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง ศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี

คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง ศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี

Value of mural painting, Professor Silpa Bhirasri

  / 0
Hits: 136
Date insert: Wednesday, 01 May 2019